Γαλλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

LE MONDE DE LA FRANCOPHONIE : égalité, complémentarité, solidarité

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η Γαλλοφωνία είναι μια πνευματική κοινότητα που ενώνει όλους τους ανθρώπους στον κόσμο που γνωρίζουν και ομιλούν τη γαλλική γλώσσα και σέβονται την πολυγλωσσία (multilinguisme) και την πολυπολιτισμικότητα (multiculturalisme). Το σενάριο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να διαπιστώσουν σε πόσες χώρες στον κόσμο χρησιμοποιούν τη γαλλική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα επικοινωνίας και εργασίας ή απλά την ομιλούν, να προσεγγίσουν τις αξίες που υποστηρίζει: ανθρωπισμός, ελευθερία, ανεξαρτησία, πρόοδος και τέλος να συνειδητοποιήσουν ότι η γλώσσα είναι στοιχείο ένωσης των λαών και όχι εργαλείο ηγεμονίας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Γαλλοφωνίας που δημοσιεύτηκαν το 2014, ο αριθμός των γαλλόφωνων φτάνει τα 274  εκ. στις 5 ηπείρους και είναι η 5η διεθνής γλώσσα μετά την Κινέζικη, Αγγλική, Ισπανική & Αραβική. Με το σενάριο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα συνειδητοποιήσουν την ισχύ που τους δίνει η γνώση της γαλλικής γλώσσας για τις σπουδές τους, το επαγγελματικό τους μέλλον, την πρόσβαση στην πληροφόρηση αλλά και την προσωπική τους ζωή. Παράλληλα, μέσα από τη γνωριμία τους με την πολυπληθή κοινότητα της Γαλλοφωνίας, θα διαπιστώσουν το όραμα να γίνουν σεβαστές οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες όλων των ανθρώπων και να μάθουν πως η γλώσσα είναι όχημα πολιτισμού που συμπληρώνει η μία την άλλη καθώς δανείζει η μία στην άλλη ιδέες, νοήματα και έννοιες.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
17 λεπτά
Φάση 1: S' interroger sur la Francophonie
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα ΤΠΕ
15 λεπτά
Φάση 2: Découvrir les pays où on parle français !
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα
10 λεπτά
Φάση 3: S’ exprimer sur les idées de la Francophonie
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα
3 λεπτά
Φάση 4: S' autoévaluer en s' amusant
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Parler de la langue francaise
  2. Parler des valeurs universelles
  3. Comprendre un document audiovisuel
  4. S’ exprimer en français
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
langue
culture
pays
continent
histoire
géographie
valeur
politique
developpement
démocratie
paix
indépendence
liberté
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αίθουσα ΤΠΕ ή Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και προβολέα
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ (Εκπαιδευτικός)