Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

20 λεπτά

Αυτοέλεγχος - Ασκήσεις εμπέδωσης

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές ελέγχουν τις γνώσεις που απέκτησαν και στη συνέχεια εργάζονται στις ασκήσεις εμπέδωσης του Φύλλου εργασίας 1.

Ελέγχω τις γνώσεις μου

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε τις φράσεις και επιλέξτε κάθε φορά τη σωστή απάντηση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)