Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

45 λεπτά

Εφαρμογές

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές συγκρίνουν ομώνυμα κλάσματα, ετερώνυμα κλάσματα με ίδιους αριθμητές, διατάσσουν κλάσματα κατά αύξουσα σειρά και τοποθετούν κλάσματα στην αριθμογραμμή παίζοντας.

Σύγκριση ομώνυμων κλασμάτων

Εφαρμογή: σύγκριση ομώνυμων κλασμάτων

Σύγκριση ετερώνυμων κλασμάτων με ίδιους αριθμητές

Εφαρμογή: σύγκριση ετερώνυμων κλασμάτων με ίδιους αριθμητές

Διάταξη κλασμάτων και τοποθέτησή τους στην αριθμογραμμή

Εφαρμογή: αριθμογραμμή

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)