Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

10 λεπτά

Οργάνωση και παρουσίαση

Σε αυτήν τη φάση παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις προηγούμενες δραστηριότητες για τη σύγκριση κλασμάτων και για τη διάταξή τους σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Συμπεράσματα για τη σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)