Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Computers in our life

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες οι μαθητές κάνουν επανάληψη λεξιλογίου σχετικού με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συμπληρώνουν ένα κείμενο σχετικό με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο στη ζωή μας. Επιπλέον, βλέπουν ένα βίντεο που αφορά την ασφαλή περιήγηση σε αυτό με στόχο να ευαισθητοποιηθούν στο συγκεκριμένο θέμα και μέσα από δραστηριότητες καλούνται να υιοθετήσουν σωστή και ασφαλή συμπεριφορά όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Τέλος, τους ζητείται να γράψουν ένα e-mail.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για θέματα τεχνολογίας όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο και να διδαχθούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκφράζονται για το συγκεκριμένο θέμα στην Αγγλική Γλώσσα. Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται μέσα από δραστηριότητες να υιοθετήσουν συμπεριφορές που θα τους κάνουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια ενώ στο τέλος του μαθήματος τους ζητείται να γράψουν και να στείλουν ένα e-mail σε φίλο τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Computer Parts
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Υπολογιστών
15 λεπτά
Φάση 2: Internet & Computers in our life
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Υπολογιστών
15 λεπτά
Φάση 3: Internet Safety
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Υπολογιστών
10 λεπτά
Φάση 4: Computers are fun but.........
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εμπεδωθεί λεξιλόγιο σχετικό με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
  2. Να ενημερωθούν οι μαθητές για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.
  3. Να μάθουν για την ασφάλεια στο διαδίκτυο & να υιοθετήσουν συμπεριφορές ασφαλούς περιήγησης σε αυτό.
  4. Να γράψουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  5. Να εμπεδωθεί η χρήση και η σύνταξη των ρημάτων like, enjoy και prefer.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές
ασφάλεια στο Διαδίκτυο
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ένας υπολογιστής ανά δυο μαθητές (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τον αριθμό των υπολογιστών που είναι διαθέσιμοι) και προβολικό μηχάνημα.
Δημιουργός Σεναρίου: Στυλιανή Μανουσογιαννάκη (Εκπαιδευτικός)