Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παναγία, η μητέρα του Χριστού

25 λεπτά

Τα Θεοτοκονύμια

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά, οι μαθητές παρακολουθούν τις συλλογές εικόνων με τίτλο: "Βιβλίο εικόνων: Η Παναγία με το Χριστό" και "Η  Παναγία" (photodendro) και συζητούν για την προέλευση των ονομάτων της Παναγίας. Εναλλακτικά μπορούν να παρακολουθήσουν . Ο προβληματισμός που τίθεται είναι "Πώς υπάρχουν τόσα πολλά ονόματα ενώ η Παναγία είναι μόνο μία;" (καταιγισμός ιδεών)

Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει ότι στην Παναγία αποδίδονται αμέτρητα Θεοτοκονύμια τα οποία προέρχονται από: α) την παράσταση της Παναγίας στην εικόνα, β) τον τόπο όπου βρίσκεται το προσκύνημά της, γ) την τεχνοτροπία του ναού της, δ) τον μήνα που εορτάζεται, ε) τα θαύματά της, στ) τους υμνογράφους της Εκκλησίας, ζ) την αγάπη των πιστών κ.ά. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας αναζητούν α) στο διαδίκτυο Θεοτοκονύμια, τα οποία εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, β) εκκλησίες, μοναστήρια, γ) γιορτές, πανηγύρια και δ) ονόματα χωριών και πόλεων που σχετίζονται με την Παναγία. Παρατίθενται διαφορετικά Φύλλα Εργασίας, ένα για κάθε μαθητική ομάδα, και ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει για την ανάθεσή τους στις μαθητικές ομάδες ανάλογα με το δυναμικό τους. Μετά τη συμπλήρωση των ΦΕ οι μαθητικές ομάδες ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους στην τάξη κια σημειώνουν στον χάρτη της Ελλάδας τους τόπους όπου γίνονται οι γιορτές και τα πανηγύρια, τα χωριά κια τις πόλεις καθώς και που βρίσκονται οι εκκλησίες και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία.

Τέλος, οι μαθητές ασχολούνται με το παιχνίδι μνήμης "Εικόνες της Παναγίας" και με την ερώτηση επιλογής λέξεων "Τα Θεοτοκονύμια" (με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα).

Εικόνες της Παναγίας

Τα Θεοτοκονύμια

Βιβλίο εικόνων: Η Παναγία με το Χριστό

Συλλογή εικόνων : Η Παναγία

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)