Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παναγία, η μητέρα του Χριστού

20 λεπτά

Η Παναγία και η εκπλήρωση των προφητειών

Φύλλα Εργασίας

Στο πρόσωπο της Παναγίας εκπληρώθηκαν οι μεγάλες προφητείες για τον ερχομό του Χριστού. Ο εκπαιδευτικός προβάλει με τη χρήση videoprojector την εικόνα "Η ρίζα του Ιεσσαί" από την αντίστοιχη ενότητα του διαδραστικού βιβλίου (e-book) και ζητά από τους μαθητές να μιλήσουν γι' αυτή (καταιγισμός ιδεών). Εξηγεί στους μαθητές τι απεικονίζει η εικόνα με αναφορά στην προφητεία του Ησαΐα: "Κλωνάρι που θα φυτρώσει από τη ρίζα του Ιεσσαί και λουλούδι θ' ανθίσει από κει" και τους παρουσιάζει κάποια από τα πρόσωπα που απεικονίζονται σε αυτή. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές ασχολούνται με το Φύλλο Εργασίας 'Η ρίζα του Ιεσσαί" και αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της εικόνας καθώς και τη σύγχρονη προσέγγιση του θέματος. Παρατίθενται δύο Φύλλα Εργασίας τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τη δεύτερη δραστηριότητα και ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει για τη ανάθεσή τους στις μαθητικές ομάδες ανάλογα με το δυναμικό τους. Τέλος, με τη χρήση διαδραστικού πίνακα όλοι οι μαθητές ασχολούνται με τη δραστηριότητα με τίτλο "Η εκπλήρωση των προφητειών για την Παναγία".

Παναγία, η μητέρα του Χριστού (interactive e-book)

Η εκπλήρωση των προφητειών για την Παναγία

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)