Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παναγία, η μητέρα του Χριστού

45 λεπτά

Ομαδες - Ανίχνευση των αρχικών γνώσεων των μαθητών

Φύλλα Εργασίας

Δημιουργία μαθητικών ομάδων: Ο/Η εκπαιδευτικός έχει επιλέξει εικόνες της Παναγίας τόσες όσες και οι μαθητικές ομάδες που θα δημιουργηθούν. Προτείνεται η δημιουργία ομάδων 3-4 μαθητών, οπότε ο αριθμός των ομάδων εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών στην τάξη. Οι μαθητές επιλέγουν τυχαία μια εικόνα της Παναγίας και αναζητούν τους μαθητές που έχουν την ίδια εικόνα. Δημιουργούνται, έτσι, οι μαθητικές ομάδες και ακολουθεί συζήτηση για την εικόνα κάθε ομάδας και το Θεοτοκονύμιό της. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές συμπληρώνουν έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια "Η Παναγία". Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανίχνευση των αρχικών γνώσεων-απόψεων των μαθητών για το θέμα. Παρατίθενται δύο εννοιολογικοί χάρτες. Ο ένας απαιτεί πλήρη συμπλήρωση και ο δεύτερος είναι ημιδομημένος, αφορά την υλοποίηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας, και προτείνεται να δοθεί σε μαθητικές ομάδες όπου υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Μετά από τη συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη ο εκπαιδευτικός προβάλει με τη χρήση videoprojector το κόμικ με τίτλο "Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου" και συζητά με τους μαθητές για τη ζωή της Παναγίας και για τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο  κόμικ. Εναλακτικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλλει τις δύο πρώτες ενότητες από το λογισμικό Θρησκευτικά Γ-Δ του ΠΙ - Γιορτές και πανηγύρια της Ορθοδοξίας-Οι γιορτές της Παναγίας, οι οποίες αναφέρονται στη Γέννηση και στα Εισόδια της Θεοτόκου και περιέχουν κείμενο, εικόνα και ήχο (πολλαπλές αναπαραστάσεις).  Οι μαθητικές ομάδες καλούνται να καταγράψουν στο χαρτί τι ακόμη θα ήθελαν να μάθουν για την Παναγία και το αναρτούν στον πίνακα ανκοινώσεων της τάξης (για την ενημέρωση του εκπαιδευτικού).

Κόμικ: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Λογισμικό Θρησκευτικά Ε' - ΣΤ' του ΠΙ (Οι γιορτές της Παναγίας)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)