Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παναγία, η μητέρα του Χριστού

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο προσεγγίζει τη ζωή της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού, με αναφορές στους κυριότερους σταθμούς της ζωής της, τις αρετές της και τα Θεοτοκονύμια που της έχει αποδόσει ο λαός.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του δημοτικού Σχολείου τη Μητέρα του Χριστού, τα παιδικά της χρόνια και την πνευματική της πορεία. 

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Ομαδες - Ανίχνευση των αρχικών γνώσεων των μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Γνωριμία με τη ζωή της Παναγίας
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
20 λεπτά
Φάση 3: Η Παναγία και η εκπλήρωση των προφητειών
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
25 λεπτά
Φάση 4: Τα Θεοτοκονύμια
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να πληροφορηθούν μέσα από τις πηγές για τα παιδικά χρόνια της Παναγίας
  2. Να διαπιστώσουν ότι στο πρόσωπο της Παναγίας εκπληρώθηκαν οι προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία
  3. Να εντοπίσουν (σε κείμενα ή πηγές) τις αρετές της Παναγίας
  4. Να συλλέξουν πληροφορίες για τα Θεοτοκονύμια.
  5. Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Θεοτόκος
Παναγία
προφητεία
Μεσσίας
Θεοτοκονύμια
αρετές
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αριθμός Η/Υ όσες και οι μαθητικές ομάδες με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο το λογισμικό του Π.Ι. "Θρησκευτικά Γ-Δ", εικόνες της Παναγίας σε έντυπη μορφή, σχολικό εγχειρίδιο μαθήματος Θρησκευτικών, videoprojector, διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)