Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΑΝΕΡΓΙΑ

20 λεπτά

ΑΦΟΡΜΗΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα video διάρκειας 8 λεπτών, μετά αναφέρουν τι συναισθήματα τους «γεννήθηκαν», περιγράφουν το φαινόμενο της ανεργίας και τις απορίες τους. Συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας

Η νέα γενιά αντιμέτωπη με τον εφιάλτη της ανεργίας

Διευκρίνιση: 
Κατα την παρακολούθηση μπορείτε να διακόψετε την ροή του βίντεο, πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)