Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

30 λεπτά

Αξιολόγηση - συμπεράσματα

Αξιολόγηση και συμπεράσματα του ψηφιακού σεναρίου

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής

Άσκηση σωστής έκφρασης

ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)