Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

120 λεπτά

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στην φάση αυτή οι μαθητές θα αλληλεπιδράσουν με βίντεο, εικόνες με διαδραστικές περιοχές και σημεία, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και επιλογής λέξεων.

Σκοπός είναι οι μαθητές να αντιληφθούν το τη λειτουργία, τα πλεονεκτήματα αλλά και ορισμένα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

ΒΙΝΤΕΟ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής

Διευκρίνιση: 
Μετά την παρακολούθηση του βίντεο απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση

ΒΙΝΤΕΟ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αιολική ενέργεια - εικόνα με διαδραστικά στοιχεία. Επέλεξε τη σωστή σειρά

Εικόνα περιβαλλοντικού προβληματισμού ηλιακής - αιολικής ενέργειας

ΒΙΝΤΕΟ - ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εικόνα υδροηλεκτρικής ενέργειας τα βασικά στοιχεία

ΒΙΝΤΕΟ - ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ερώτηση γεωθερμικής ενέργειας

ΒΙΝΤΕΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΌ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Ερώτηση για βιοκαύσιμα

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής για ανακύκλωση

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)