Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το ψηφιακό σενάριο αναφέρεται στην ανάγκη οι μαθητές να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντικατασταθούν σε βάθος χρόνου τα ορυκτά καύσιμα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στη σημερινή εποχή η αυξανόμενη κατανάλωση των συμβατικών καυσίμων, για παραγωγή ενέργειας, ο κίνδυνος για έλλειψη ικανών ενεργειακών πόρων και τα οξυνόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα πιέζουν για ανάπτυξη νέων καθαρών λύσεων προς αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών και κυρίως της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δηλαδή πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή που θα μας χαρίσει ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης με τη συνεχή ελάττωση της εκπομπής CO2 αλλά χωρίς υψηλό κόστος. Έτσι η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την ανάγκη για καλυτέρευση του επιπέδου διαβίωσης, καθώς και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που οξύνονται να μην έρχονται σε αντιδιαστολή με τους στόχους που θέτει η Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η επιλογή της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια λύση στα παραπάνω προβλήματα και προκλήσεις. Πολλές φορές όμως λόγω κακής πληροφόρησης η υλοποίηση τους συναντά εμπόδια από φορείς και κοινωνικές ομάδες. Οι μαθητές, ως εν δυνάμει μελλοντικοί πολίτες, πρέπει να ενημερωθούν και να αντιληφθούν τα οφέλη αλλά και τους τρόπους μείωσης τυχόν παρενεργειών τους.  

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
120 λεπτά
Φάση 2: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση - συμπεράσματα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να κατανοήσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων
  2. Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  3. Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
εναλλακτικές πηγές ενέργειας
ηλιακή ενέργεια
αιολική ενέργεια
υδροηλεκτρικά εργοστάσια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδίκτυο, προτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)