Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

To νερό: στοιχείο και... στοιχειό.

25 λεπτά

το στοιχείο του νερού.

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Την αφόρμηση η οποία θα δοθεί μέσα από το άκουσμα ενός αρχείου ήχου (τραγούδι) , ο τίτλος του οποίου ταυτίζεται με αυτόν του προγράμματος.
  • Το χωρισμό της περιβαλλοντικής ομάδας σε επιμέρους υποομάδες.
  • Tη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών σε σχέση με τον υδρολογικό κύκλο. 
  • Tην παρακολούθηση σχετικών με το θέμα video όπου οι μαθητές διαδρούν μαθαίνοντας.
  • Μια μικρή αξιολόγηση  για τις γνώσεις που απεκόμισαν από την παρούσα φάση του σεναρίου με τη βοήθεια του 1ου  φύλλου εργασίας. 
  •  Ένα 2ο φύλλο εργασίας -για το σπίτι- που θα τους ενεργοποιήσει βιωματικά να καταγράψουν τις μικρές ιστορίες τους για τις μορφές και τις μυστικές διαδρομές του νερού.

1η δραστηριότητα: ακούστε το αρχείο ήχου και απαντήστε στις επόμενες δραστηριότητες του σεναρίου και του φύλλου εργασίας

Διευκρίνιση: 
Το παρόν τραγούδι φέρει τον τίτλο" το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό" που ταυτίζεται με τον τίτλο του σεναρίου. Αποτελεί την ιδανική εισαγωγή και αφόρμηση για την πραγματοποίση της παρούσας φάσης.

2η δραστηριότητα (προϋπάρχουσες αντιλήψεις)

3η δραστηριότητα:ελέγχω...τι άκουσα

Διευκρίνιση: 
Ένα μικρό παιχνίδι προγενέστερων γνώσεων και μνήμης.

4η δραστηριότητα: μάθετε για τον κύκλο του νερού και διαδράστε με την εφαρμογή που ακολουθεί

Ελέγχω...τι έμαθα

Διευκρίνιση: 
Διαδραστική άσκηση ελέγχου γνώσεων του προηγούμενου σταδίου

5η δραστηριότητα:παρακολουθήστε το παρακάτω video και διαδράστε μαθαίνοντας

Σχόλιο: 
Παρακολουθήστε με προσοχή το παρακάτω video και μάθετε διαδρώντας!

6η δραστηριότητα: έλεγχος γνώσεων

7η δραστηριότητα

Δημιουργός Σεναρίου: Όλγα Γκούμα (Εκπαιδευτικός)