Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ζώντας και πεθαίνοντας στο Βυζάντιο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο σενάριο στοχεύει στη διερεύνηση από τους μαθητές του ρόλου των μελών της βυζαντινής κοινωνίας, μέσα από την ανίχνευση ιστορικών πηγών και την ενεργητική ανασύσταση του παρελθόντος. Στην ουσία οι μαθητές καλούνται να οικοδομήσουν οι ίδιοι τη γνώση τους σχετικά με τη θέση και την καθημερινή ζωή του πολίτη, της γυναίκας, του παιδιού και του μοναχού στη βυζαντινή κοινωνία ξεφεύγοντας από τις πρακτικές της στείρας απομνημόνευσης και της αναζήτησης προκατασκευασμένης γνώσης. Το ζητούμενο είναι οι ίδιοι οι μαθητές βιώνοντας την ιστορική εμπειρία να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα σχετικά με τη συγκρότηση της βυζαντινής κοινωνίας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το Σενάριο αποσκοπεί στην ιστορική διερεύνηση και βίωση των διαφορετικών όψεων της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο. Μέσα από την κατανόηση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου συγκροτείται ένα εννοιολογικό όλον για τον πολιτισμό του Βυζαντίου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Ιδιωτικός βίος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 2: Δημόσιος βίος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Παρουσίαση των φύλλων εργασίας των ομάδων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ανακαλύψουν στοιχεία και όψεις της καθημερινής ζωής του Βυζαντίου.
  2. Να συνθέτουν στοιχεία για πλευρές της εξεταζόμενης περιόδου .
  3. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
οικογενειακή ζωή
σχολείο
ιατρική
κατοικία
ενδυμασία
μόδα
διατροφή
ψυχαγωγία
μοναχισμός
δημόσιος βίος
ιδιωτικός βίος
Βυζάντιο
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)