Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ανάγλυφο της Ευρώπης

10 λεπτά

Ανίχνευση και υπενθύμιση πρότερων γνώσεων.

Με ερωταποκρίσεις και καταιγισμό ιδεών διαπιστώνουμε πως οι μαθητές γνωρίζουν να ορίζουν τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη, ενώ μπορούν να εντοπίζουν κάποια στοιχεία του οριζόντιου και κατακόρυφου διαμελισμού και ιδιαίτερα αυτά τα οποία πραγματεύεται το σενάριο. Οι μαθητές μπορούν να σηκώνονται στον παγκόσμιο γεωμορφολογικό χάρτη που είτε είναι αναρτημένος στην αίθουσα είτε προβάλλεται μέσω διαδικτύου και να επιβεβαιώνουν τις αντιλήψεις τους.

Δημιουργός Σεναρίου: Αθανάσιος Μπατσίλας (Εκπαιδευτικός)