Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ανάγλυφο της Ευρώπης

15 λεπτά

Εμπέδωση και αξιολόγηση νέας γνώσης.

Οι μαθητές, έχοντας στα χέρια τους τα εκτυπωμένα αρχεία των ομάδων, πάλι  μέσα από το εμπλουτισμένο σχολικό εγχειρίδιο, μέσω ενός υπερσυνδέσμου που θα υποδείξει ο δάκαλος είτε θα βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, θα οδηγηθούν σε ένα κουίζ ερωτήσεων προκειμένου να αξιολογήσουν και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση.

Γεωμορφολογικά στοιχεία Ευρώπης - Κουίζ

Διευκρίνιση: 
Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για ομαδική εμπέδωση και αξιολόγηση, είτε για ατομική εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Σχόλιο: 
Δέκα ερωτήσεις για εμπέδωσης της νέας γνώσης μέσα από διαδραστικό χάρτη.
Δημιουργός Σεναρίου: Αθανάσιος Μπατσίλας (Εκπαιδευτικός)