Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ανάγλυφο της Ευρώπης

90 λεπτά

Σύνθεση εννοιολογικού χάρτη και παρουσίαση.

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές θα φτιάξουν μέσω ενός λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration), του οποίου τις βασικές λειτουργίες έχουν διδαχτεί στο μάθημα της Πληροφορικής, έναν εννοιολογικό χάρτη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει στις προηγούμενες δραστηριότητες και θα εκτυπώσουν το αρχείο τους.

Κατόπιν, σε συνεργασία και συννενόηση θα μοιράσουν ρόλους μέσα στην κάθε ομάδα και θα σηκωθούν στον χάρτη του εργαστηρίου που θα προβάλλεται στον πίνακα, έτσι ώστε να παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες το θέμα με το οποίο πραγματεύτηκαν, μοιράζοντάς τους και τα αντίστοιχα εκτυπωμένα αρχεία.

Δημιουργός Σεναρίου: Αθανάσιος Μπατσίλας (Εκπαιδευτικός)