Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ανάγλυφο της Ευρώπης

20 λεπτά

Μελέτη γεωφυσικού χάρτη Ευρώπης και καταγραφή.

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές, αμέσως μετά την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων, χωρίζονται σε 5 ομάδες ( μία για καθένα γεωγραφικό όρο - οροσειρές, ποτάμια, νησιά, πεδιάδες, χερσόνησοι) και η καθεμία στέκεται μπροστά από τον ηλεκτρονικό της υπολογιστή.

Μέσω του εμπλουτισμένου σχολικού εγχειριδίου η κάθε ομάδα ανοίγει τον διαδραστικό γεωμορφολογικό χάρτη της Ευρώπης, τον μελετά και καταγράφει πληροφορίες ανάλογα με το θέμα της ομάδας.

Ακολούθως, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Google Earth - την οποία έχουν διδαχτεί οι μαθητές στο μάθημα της Πληροφορικής- τοποθετούν σημάνσεις (πινέζες) πάνω στο χάρτη της εφαρμογής και συγκεκριμένα στα στοιχεία που κατέγραψαν στην παραπάνω δραστηριότητα. Έπειτα, εκτυπώνουν τα αρχεία τους.

Γεωμορφολογικός χάρτης Ευρώπης

Δημιουργός Σεναρίου: Αθανάσιος Μπατσίλας (Εκπαιδευτικός)