Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η δομή επανάληψης στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH

90 λεπτά

Εμφώλευση

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανακαλύπτουν μέσα από τις δραστηριότητες του Φύλλου Εργασίας την έννοια της εμφώλευσης. Στην αρχή, υποβοηθούμενοι από τον καθηγητή εξοικειώνονται με αυτή και στη συνέχεια μαθαίνουν να χειρίζονται περιπτώσεις προγραμμάτων όπου απαιτείται εμφώλευση. Στο τέλος γίνεται ανατροφοδότηση της γνώσης μέσω των διαδραστικών εργαλείων του σεναρίου.

Εμφώλευση εντολών επανάληψης

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Ματθές (Εκπαιδευτικός)