Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η δομή επανάληψης στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH

45 λεπτά

Χρήση των εντολών επανάληψης

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται τις εντολές επανάληψης που διαθέτει το Scratch. Συγκρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους, μελετούν τη συμπεριφορά της κάθε μία εντολής μέσα από απλά παραδείγματα ενώ παράλληλα προσπαθούν να δημιουργήσουν απλές εφαρμογές οι οποίες κάνουν χρήση των εντολών αυτών. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από το Φύλλο Εργασίας και τις δραστηριότητες που αυτό περιέχει. Στο τέλος γίνεται χρήση των διαδραστικών εργαλείων για την ανατροφοδότηση της γνώσης.

Εντολή "Επανάλαβε..."

Διευκρίνιση: 
Σύρε με το ποντίκι τους αριθμούς (4, 45, 90, 100) στα κενά έτσι ώστε όταν εκτελεστεί το πρόγραμμα το γατάκι του Scratch να ζωγραφίζει τον ρόμβο του σχήματος πλευράς 100.
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Ματθές (Εκπαιδευτικός)