Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η δομή επανάληψης στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH

45 λεπτά

Κατανοήση της δομής επανάληψης

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τη δομή επανάληψης με χρήση απλών παραδειγμάτων. Για τον λόγο αυτό, ζητείται να απαντήσουν στα ερωτήματα της δραστηριότητας 1 του Φύλλου Εργασίας. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνεργάζεται μαζί τους, να τους καθοδηγεί και να τους παροτρύνει έτσι ώστε να συνεχίσουν τη διερεύνηση. Στη συνέχεια, μέσα από τη δραστηριότητα 2 οι μαθητές μαθαίνουν ποια είναι τα πλακίδια/εντολές επανάληψης που χρησιμοποιούνται στο Scratch ενώ με τη δραστηριότητα 3 δημιουργούν το πρώτο τους πρόγραμμα το οποίο εμπεριέχει μία δομή επανάληψης. Στο τέλος γίνεται χρήση των διαδραστικών εργαλείων του σεναρίου για την ανατροφοδότηση της γνώσης.

Απλή επανάληψη

Διαφορές δομή ακολουθίας και δομή επιλογής

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Ματθές (Εκπαιδευτικός)