Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η δομή επανάληψης στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το διδακτικό σενάριο αυτό δημιουργήθηκε για την Α’ τάξη των ΓΕ.Λ. και το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής». Σύμφωνα με τα υπάρχοντα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ μπορεί να αξιοποιηθεί και για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ’ Λυκείου αλλά και στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ’ Γυμνασίου με ορισμένες τροποποιήσεις.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Μία προγραμματιστική δομή που δυσκολεύει τους μαθητές είναι αυτή της επανάληψης. Σκοπός του διδακτικού σεναρίου αυτού είναι η κατανόηση της δομής επανάληψης, η γνωριμία με τις διάφορες παραλλαγές της καθώς και η εξοικείωση με την εμφωλευση μεταξύ των επαναληπτικών δομών. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch το οποίο αφενός είναι πολύ απλό και αφετέρου παρουσιάζει με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Κατανοήση της δομής επανάληψης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Χρήση των εντολών επανάληψης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 3: Εμφώλευση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αντιλαμβάνονται οι μαθητές ότι δομή επανάληψης σημαίνει επανάληψη μίας ή περισσότερων εντολών
  2. Να αποφεύγουν οι μαθητές τη δομή ακολουθίας εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δομή επανάληψης
  3. Να διακρίνουν οι μαθητές τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των εντολών επανάληψης
  4. Να κατανοούν οι μαθητές την έννοια της εμφώλευσης στη δομή επανάληψης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
δομή επανάληψης
επανάληψη
εντολή επανάληψης
προγραμματισμός
προγραμματιστικό περιβάλλον
Scratch
Εμφώλευση
επανάλαβε
για πάντα
για πάντα εάν...
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Ματθές (Εκπαιδευτικός)