Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανθρώπων Έργα ζητώ...

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ο πολιτισμός, η λαογραφία και η παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαίδευση. Ειδικότερα σε μια χώρα με πλούσια πολιτισμική παράδοση, όπως είναι η Ελλάδα, οι πολιτιστικές αξίες οφείλουν να βρίσκονται ψηλά στην κλίμακα προτεραιοτήτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς επιχειρώντας ένα πνευματικό ταξίδι στο παρελθόν και το παρόν. Θα ερευνήσουν την πορεία και τη δυναμική του ελληνικού πολιτισμού διαρρηγνύοντας τα σύνορα του χρόνου με απώτερο σκοπό να καταστούν κοινωνοί των σημαντικότερων στοιχείων του, όπως είναι οι τέχνες, η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα κ.α.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας εξελίσσεται ραγδαία σε κρίση ανθρωπιστική. Καθίσταται, λοιπόν, αδήριτη ανάγκη η εκπαίδευση, πέρα από τη μετάδοση γνώσης, να εμπνέει και να μεταλαμπαδεύει αξίες στους μαθητές. Ένας καλός τρόπος για να λάβει μορφή αυτή η τόσο σημαντική λειτουργία του σχολείου είναι μέσω της ενεργούς έρευνας και μάθησης διαφόρων πτυχών του ελληνικού Πολιτισμού.

Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών για θέματα που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας, αξίες που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική εκτίμηση και η δημιουργικότητα, με γνώμονα την προσωπική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο υπολογιστών ή τάξη με προβολικό μηχάνημα
30 λεπτά
Φάση 2: Χωρισμός ομάδων και έρευνα πεδίου
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
40 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργία e-Λαογραφικής Εγκυκλοπαίδειας
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Υπολογιστών
50 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση Εγκυκλοπαίδειας και Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Η συνειδητοποίηση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών.
  2. Ο συσχετισμός των παλαιότερων μορφών πολιτισμού με το σύγχρονο πολιτισμό.
  3. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα πολιτισμού και ο σεβασμός στην παράδοση.
  4. Η ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας.
  5. Η ανάπτυξη αισθητικής καλλιέργειας και δεξιοτήτων διερεύνησης,αφαιρετικής ικανότητας και περιγραφής.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ανθρώπων Έργα
Λαογραφία
Παράδοση
Πολιτισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας ή βίντεο προτζέκτορας, αίθουσα με δίκτυο υπολογιστών, σύνδεση διαδικτύου,
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ (Εκπαιδευτικός)