Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό της Χελώνας στο περιβάλλον της MicroWorlds Pro. Πιο συγκεκριμένα, θα γνωρίσουμε τις βασικές εντολές της γλώσσας Logo που επιτρέπουν στη χελώνα να κινείται και να δημιουργεί γεωμετρικά σχήματα. Έπειτα θα επιλύσουμε απλά γεωμετρικά κατασκευαστικά προβλήματα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη δομή επανάληψης και τελικά, θα διερευνήσουμε τη χρήση της στην κατασκευή συνθετότερων γεωμετρικών σχημάτων.

Το διδακτικό σενάριο αυτό μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου και συγκεκριμένα στη Γ΄ τάξη. Επίσης, μπορεί να εκπονηθεί από μαθητές της Γ' Γυμνασίου στο πλαίσιο των μαθησιακών στόχων " Ο Προγραμματισμός στην Πράξη ", σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) για την Πληροφορική του Γυμνασίου ΥΠΔΒΜΘ (2003). 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Πώς μπορούμε, στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro,  να κινήσουμε τη χελώνα και να κατασκευάσουμε γεωμετρικά σχήματα; Υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε να πληκτρολογούμε εντολές που επαναλαμβάνονται πολλές φορές; Πώς γίνεται αυτό; 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
29 λεπτά
Φάση 1: Βασικές εντολές για σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
16 λεπτά
Φάση 2: Η εντολή επανάλαβε
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
21 λεπτά
Φάση 3: Σχεδιασμός κανονικών πολυγώνων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
24 λεπτά
Φάση 4: Χρήση διπλής επανάληψης στο σχεδιασμό σχημάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να είναι σε θέση να ορίζουν και να χρησιμοποιούν τη δομή ακολουθίας
  2. Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνθέτουν σύνολο εντολών που να σχεδιάζουν ένα συγκεκριμένο σχήμα
  3. Να μετατρέπουν ένα σύνολο εντολών της δομής ακολουθίας σε εντολή επανάληψης
  4. Να δημιουργούν γεωμετρικά σχήματα με χρήση της εντολής επανάληψης
  5. Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
MicroWorlds Pro
βασικές εντολές
χελώνα
δομή επανάληψης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές με εγκατεστημένο το μικρόκοσμο MicroWorlds Pro
Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Κοκκόρη (Εκπαιδευτικός)