Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τι είναι "Τεχνολογία" και ποια η επίδρασή της στην ζωή του ανθρώπου

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ορίζεται η έννοια "Τεχνολογία" και παρουσιάζεται η επίδραση της τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον από την παλαιολιθική εποχή έως σήμερα.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η έννοια "Τεχνολογία" δεν είναι γνωστή στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, που δύσκολα κατανοούν και διατυπώνουν ένα ορισμό για αυτή. Όταν ζητηθεί από τους μαθητές να περιγράψουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου, αυτοί κυρίως αναφέρονται την επίδραση των σύγχρονων τεχνολογικών προϊόντων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι, οι μαθητές, μέσω της υλοποίησης των φάσεων του σεναρίου, να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν την έννοια "Τεχνολογία", να διατυπώσουν ένα ορισμό γιαυτή και να μπορούν να περιγράφουν πώς τα τεχνολογικά προϊόντα και γενικότερα η τεχνολογία, έχει επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου από την παλαιολιθική εποχή έως σήμερα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Έχω ένα πρόβλημα να λύσω, μπορείς να με βοηθήσεις;
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Κατασκευάζοντας ένα Τεχνολογικό Προϊόν
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
20 λεπτά
Φάση 3: Ορισμός της Τεχνολογίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
25 λεπτά
Φάση 4: Επίδραση της Τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ο μαθητής να κατανοήσει την έννοια της Τεχνολογίας
  2. Ο μαθητής να κατανοήσει την έννοια της Επιστήμης
  3. Ο μαθητής να κατανοήσει την αλληλεπίδραση τεχνολογίας και επιστήμης
  4. Ο μαθητής να αναφέρει την επίδραση της τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Τεχνολογία
Επιστήμη
Επιπτώσεις της Τεχνολογίας
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολική τάξη, Υπολογιστής
Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Βλαχοκυριάκου (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια