Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Διαδρομή στην πορεία των υπολογιστών

15 λεπτά

Ο Πρώτος Υπολογιστής

Δραστηριότητα: Παρουσιάζοντας τον ENIAC

          Κάθε ομάδα να κοιτάξει τις παρακάτω φωτογραφίες και να σχολιάσουν τα μέλη μεταξύ τους, το μέγεθος του πρώτου υπολογιστή, του ENIAC, καθώς και πόσοι άνθρωποι χρειάζονταν για να τον προγραμματίζουν.

 

          Στη συνέχεια να μελετήσουν τις ιστοσελίδες που δίνονται, σχετικά με τον ENIAC και να σχεδιάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη, χρησιμοποιώντας το εργαλείο  Cmap , επικεντρώνοντας περισσότερο στα:

α) για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε ο ENIAC,

β) από τι αποτελούνταν και

γ) πως προγραμματίζονταν.

 

1) Eniac

2) Eniac

ENIAC (Βικιπαίδεια)

Μηχανισμός ENIAC (sancomputer)

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Λεμονιά Καρδαρά (Εκπαιδευτικός)