Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

"ΒΡΑΣΜΟΣ"

10 λεπτά

Ανασκόπηση των ιδεών των μαθητών

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:

 «Συγκρίνετε τις προηγούμενες και τις νέες ιδέες σας για το φαινόμενο του βρασμού του νερού. Τι λέγατε πριν; Τι μάθατε σήμερα; Ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις  προηγούμενες και τις νέες ιδέες σας; Πως αλλάξατε γνώμη; Σας έχουν μείνει ακόμα αμφιβολίες και απορίες; Αν υπάρχουν μπορείτε να τις διατυπώσετε;»

Απαντώντας οι μαθητές, πιθανόν να διαπιστώσουν στην πορεία της αλλαγής των ιδεών τους, τι άλλαξε, τι έμεινε ακόμα σταθερό, ώστε να οδηγηθούν στην συνειδητοποίηση της γνωστικής τους πορείας δηλ. στη μεταγνώση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΡΕΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)