Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

"ΒΡΑΣΜΟΣ"

10 λεπτά

Εφαρμογή των νέων ιδεών

Φύλλα Εργασίας

   Φροντίζουμε οι μαθητές να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν. Με τον τρόπο αυτό τους παρέχουμε ευκαιρίες να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν. Έτσι μοιράζουμε στις ομάδες των μαθητών το ίδιο ερωτηματολόγιο που είχαμε δώσει πριν τη διδασκαλία του φυσικού φαινομένου για να διαπιστώσουμε ποιοι μαθητές σε αυτή τη φάση έχουν αναδομήσει τις ιδέες τους για το βρασμό του νερού και ποιοι όχι. Οι μαθητές εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις που απέκτησαν και απαντούν στις ερωτήσεις. Την δραστηριότητα αυτή μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να διαπιστώσουμε αν μερικοί μαθητές διατηρούν ακόμη τις ιδέες που είχαν πριν τη διδασκαλία και να καταστρώσουμε στρατηγικές αντιμετώπισής τους με το ΣΕΠ ή άλλα διδακτικά εργαλεία.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΡΕΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)