Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

"ΒΡΑΣΜΟΣ"

45 λεπτά

Δοκιμασία των ιδεών των μαθητών

Φύλλα Εργασίας

  Οι μαθητές κάθονται μπροστά στον Η/Υ σε ομάδες των 2-3 ατόμων,  το ΣΕΠ και μεταβαίνουν στο εργαστήριο θερμότητας. Ζητάμε από τους μαθητές να επιλέξουν τα απαραίτητα αντικείμενα για να πραγματοποιήσουν το πείραμα του βρασμού του νερού.

-Ποια υλικά χρειαζόμαστε στον πραγματικό κόσμο για να κάνουμε το ίδιο πείραμα;

  Οι μαθητές αναμένεται να απαντήσουν ότι χρειαζόμαστε ένα δοχείο με νερό, ένα θερμόμετρο, και μια εστία θερμότητας, όπως το γκαζάκι. Αφού συμφωνήσουν για τα απαραίτητα υλικά, τους ρωτάμε αν γνωρίζουν που υπάρχουν αυτά τα υλικά στο εικονικό εργαστήριο και πως θα τα τοποθετήσουμε στον «πάγκο». Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το εικονικό περιβάλλον του εργαστηρίου οπότε αναμένεται να βρουν εύκολα τα υλικά και να τα τοποθετήσουν στον «πάγκο».

  Βοηθάμε τους μαθητές που δυσκολεύονται να βρουν τα υλικά. Έτσι όλες οι ομάδες έχουν τοποθετήσει σωστά τα υλικά, όπως φαίνεται στην εικόνα 1,και είναι έτοιμες να ξεκινήσουν την εργασία τους. Μοιράζουμε τρία(3) φύλλα εργασίας στους μαθητές.

  Τα φύλλα εργασίας περιέχουν οδηγίες για την διεξαγωγή των πειραμάτων και ερωτήσεις,διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθοδηγήσουν σωστά τους μαθητές και να τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Επίσης αποσκοπούν και να οδηγήσουν τους μαθητές σε γνωστική σύγκρουση ανάμεσα στις ιδέες που έχουν για το βρασμό του νερού και στα αποτελέσματα των πειραμάτων που θα κάνουν.

  Έτσι οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες των φύλλων εργασίας, πραγματοποιούν τα εικονικά πειράματα, παρατηρούν την εξέλιξη των φαινομένων του βρασμού του νερού, απαντούν στα ερωτήματα, συμπληρώνουν τους πίνακες με τα συνολικά αποτελέσματα κάθε πειράματος, γράφουν τις παρατηρήσεις τους, συζητούν για τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους και προσπαθούν να διατυπώσουν το τελικό συμπέρασμα. Υποστηρίζουμε την προσπάθεια των μαθητών, τους ενθαρρύνουμε, τους συμβουλεύουμε.

 

Εικόνα 1

Διευκρίνιση: 
Περιβάλλον του λογισμικού ΣΕΠ
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΡΕΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)