Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

"ΒΡΑΣΜΟΣ"

10 λεπτά

Προσανατολισμός

Φύλλα Εργασίας

    Από την προηγούμενη μέρα έχουμε δώσει στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις σχετικές με το φαινόμενο του βρασμού του νερού, για να ανιχνεύσουμε τυχόν εναλλακτικές ιδέες τους. Στην συνέχεια συγκεντρώνουμε τα ερωτηματολόγια και καταγράφουμε τις απαντήσεις τους σε μια αφίσα.

  Παρουσιάζουμε την αφίσα με τις απαντήσεις των μαθητών από το ερωτηματολόγιο που είχαν συμπληρώσει την προηγούμενη μέρα. Κατόπιν καλούμε τους μαθητές να διαβάσουν τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που έδωσαν και τους παρακινούμε να τις υποστηρίξουν. Οι μαθητές στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν την γνώμη τους, διαπιστώνουν ότι είναι δύσκολο να πείσουν τους υπόλοιπους για την ορθότητα των απαντήσεών τους. Ο δάσκαλος τους προτείνει να χρησιμοποιήσουν το ΣΕΠ για να πειραματιστούν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

"Σύγχρονο Εργαστηριακό Περιβάλλον" (ΣΕΠ)

Διευκρίνιση: 
Εγκατάσταση του λογισμικού "Σύγχρονο Εργαστηριακό Περιβάλλον" (ΣΕΠ)
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΡΕΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)