Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Let's become digital leaders

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αυτό γράφτηκε έχοντας υπόψη πως οι μαθητές πλέον δεν περιορίζονται σε κατάκτηση της γλώσσας ως δομή και λειτουργία αλλά και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως είναι ο χειρισμός της διαδικτυακής τους εικόνας και έμμεσα του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Στη διδακτική της γλώσσας, στο επίπεδο των Αγγλικών που βρίσκονται τα παιδιά διδάσκονται επίθετα για τον χαρακτήρα και τα συνασθήματα, μαθαίνουν και θυμούνται πώς γράφουμε εντολές κυρίως χρησιμοποιώντας το must/mustn't.

Στον τρόπο που δουλεύουν χρησιμοποιούμε μια μείξη ενεργητικής -παθητικής μάθησης με ερωτήσεις σε όλη την τάξη, εργασίες ανά ζευγάρια και ανά ομάδες (ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών), συνεργασία στο μεγαλύτερο μέρος του σεναρίου, αλληλοαξιολόγηση και αξιολόγηση από τον καθηγητή.

Η προσέγγιση του σεναρίου είναι περισσότερο προς την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, τη μέθοδο project, τη συνεργατική-ανακαλυπτική μάθηση, τη δημιουργική χρήση των διαδικτυακών εργαλείων και την αξιοποίηση και ενδυνάμωση της δημιουργικότητάς τους για πραγματικό λόγο.   

 

Πηγές-Βιβλιογραφία

Motteram, G. (2013) Innovations in Learning Technologies for English Language Teaching. Online on www.britishcouncil.org

Binkley, M et al. (2012) Defining twenty-first century skills in P. Griffin et. al. (eds) Assessment and Teaching of 21st century skills. Springer Science&Business Media B.V.

European Commission /EACEA/Eurydice,2012. Developing Key Competences at school in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice Report. Luxembourg. Publications Ofiice of the European Union

Griffin, P. & Care, E. (2014) Developing Learner's collaborative problem solving skills. Assessment Research Centre, Melbourne Graduate School of education

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) - Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο rcel.uoa.gr/xenesglosses

www.safeinternet.gr

http://internet-safety.sch.gr

www.safeinternet.org

www.saferinternet.org.uk

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στο θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο και κυρίως της σωστής συμπεριφοράς τους ως ψηφιακοί πολίτες (digital citizens) και καλούνται να γίνουν ενεργοί προστάτες της διαδικτυακής ασφάλειας στο σχολείου (digital leaders) γράφοντας κανόνες για τους φίλους τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στο ασφαλές διαδίκτυο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
40 λεπτά
Φάση 2: Πώς αισθάνονται οι φίλοι μου στο διαδίκτυο;
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
40 λεπτά
Φάση 3: Γίνε ο διαδικτυακός σύμβουλος του σχολείου σου
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να μάθουν για τη σωστή συμπεριφορά στο διαδίκτυο
  2. Να μάθουν να χρησιμοποιούν επίθετα για την προσωπικότητα και τα συναισθήματα
  3. Να χρησιμοποιούν το must/mustn't για να γράφουν κανόνες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ασφάλεια στο Διαδίκτυο
διαδικτυακός εκφοβισμός
κανόνες
επίθετα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστήριο υπολογιστών
Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Αργυρίου (Εκπαιδευτικός)