Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο λαγός και η χελώνα

45 λεπτά

Συμβολική αναπαράσταση διαδρομής - υπόμνημα

Φύλλα Εργασίας

Τα παιδιά πηγαίνουν στο εργαστήριο ΗΥ και έχουν μαζί τους την εκτυπωμένη νατουραλιστική απεικόνιση της διαδρομής από την προηγούμενη φάση. Ανοίγουν το "Drawing for children" και στη συνέχεια το αρχείο με την αρχική απλή διαδρομή χωρίς τα επιπρόσθετα νατουραλιστικά στοιχεία. Στην αρχική διαδρομή αναπαριστούν πλέον το χάρτη με σύμβολα, κοιτάζοντας προσεκτικά αυτόν που έχουν εκτυπώσει.Πλέον τα νατπυραλιστικά στοιχεία πρέπει να αποτυπωθούν με σύμβολα και πρέπει να προστεθεί και ένα υπόμνημα με τις επεξηγήσεις των συμβόλων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΕΦΚΟΥΛΑ ΣΤΑΓΙΑ (Εκπαιδευτικός)