Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο λαγός και η χελώνα

45 λεπτά

Φαντάζομαι και ζωγραφίζω τη διαδρομή του αγώνα

Φύλλα Εργασίας

Στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου κάθε δυαδική ομάδα έχει μπροστά της έναν υπολογιστή. Τα παιδιά ανοίγουν τον υπολογιστή και στη συνέχεια ανοίγουν το λογισμικό “Drawing for children”  ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ζωγραφικής για παιδιά. Αν τα παιδιά είναι ήδη αρκετά εξοικειωμένα με τα εργαλεία του λογισμικού, σχεδιάζουν μόνα τους τη διαδρομή. Αφού τη σχεδιάσουν την αποθηκεύουν, χρησιμοποιώντας την επιλογή ώστε να την χρησιμοποιήσουν και πάλι κατά τη διαδικασία της νατουραλιστικής και  συμβολικής αναπαράστασης. Αν δεν είναι αρκετά εξοικειωμένα, έχουμε έτοιμη στο φάκελο μια απλή διαδρομή, την οποία τα παιδιά εμπλουτίζουν στη συνέχεια με νατουραλιστικά στοιχεία με τη βοήθεια των εργαλείων του λογισμικού. Τέλος η κάθε ομάδα εκτυπώνει την αναπράσταση που ετοίμασε.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΕΦΚΟΥΛΑ ΣΤΑΓΙΑ (Εκπαιδευτικός)