Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο λαγός και η χελώνα

45 λεπτά

Ζώα του δάσους

Φύλλα Εργασίας

Γίνεται συζήτηση σχετικά με τα οικοσυστήματα όπου ζουν τα δύο ζώα, το είδος στο οποίο ανήκουν, πώς γεννάνε, τι τρώνε, από τι κινδυνεύουν. Η όλη διαδικασία γίνεται με την τεχνική της ιδεοθύελλας και με τη βοήθεια της διαδραστικής εικόνας. Αφού καταγραφούν οι πληροφορίες, οργανώνονται σε βέννιο διάγραμμα το οποίο μπορεί να γίνει στον πίνακα ή και με το λογισμικό kidspiration στον υπολογιστή της τάξης ή σε διαδραστικό πίνακα, αν αυτός είναι διαθέσιμος. Το βέννιο διάγραμμα παίζει εδώ το ρόλο του εννοιολογικού χάρτη, καθώς οργανώνει και παρουσιάζει τις πληροφορίες έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι σχέσεις ανάμεσά τους, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί διαδικασίες σύγκρισης, οι οποίες κινητοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες.

Ζώα του δάσους

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΕΦΚΟΥΛΑ ΣΤΑΓΙΑ (Εκπαιδευτικός)