Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο λαγός και η χελώνα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

«Η επιστήμη πρέπει να ξεκινά με μύθους και με την κριτική των μύθων»

Karl R. Popper

Διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο επιχειρεί με αφορμή την επανάληψη των γραμμάτων (λ) (γ) και (χ) στη γλώσσα να εισάγει τα παιδιά στο κειμενικό είδος του μύθου καταρχήν. Μέσα από το μύθο του λαγού και της χελώνας,  με κειμενική και γλωσσική επεξεργασία, τα παιδιά μαθαίνουν για το οικοσύστημα του δάσους. καi συζητούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώου (του λαγού και της χελώνας) και κάνουν συγκρίσεις (ομοιότητες – διαφορές).  Παράλληλα  και με τη βοήθεια των ΤΠΕ εργαλείων τα παιδιά καλούνται να φανταστούν και να σχεδιάσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν ο λαγός και η χελώνα στον αγώνα δρόμου τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να  ενεργοποιηθεί η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky) ως διαδικασία ανακάλυψης της αναγκαιότητας των χαρτών, της χρήσης συμβόλων κατά τη σχεδίαση χάρτη, καθώς και της λειτουργίας του υπομνήματος στο χάρτη. Οι μαθητές/τριες εργάζονται με το απλούστερο ομαδοσυνεργατικό σχήμα που είναι η δυάδα (peer collaboration). Το σχήμα αυτό ενδείκνυται ιδιαίτερα για παιδιά που δεν έχουν ακόμη μάθει να λειτουργούν σε μεγάλες ομάδες και αποτελεί καλή προετοιμασία για μεγαλύτερα σχήματα συνεργασίας. Επιπλέον προσφέρεται ιδιαίτερα για την εξάσκηση σε διδαχθείσες δεξιότητες και τη διερεύνηση – επίλυση προβληματικών καταστάσεων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Διαθεματική δραστηριότητα για την πρώτη τάξη με αφορμή την επανάληψη των γραμμάτων (λ), (γ) και (χ).  Περιλαμβάνει δραστηριότητες βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης και αποβλέπει στην καλλιέργεια της αποκλίνουσας και συμβολικής σκέψης. Με αφόρμηση από το μύθο του λαγού και της χελώνας τα παιδιά καλούνται να εξασκήσουν τη φωνολογική τους ενημερότητα, να μελετήσουν τα ζώα του δάσους και να αναπαραστήσουν ρεαλιστικά και εν συνεχεία συμβολικά τη διαδρομή του αγώνα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
90 λεπτά
Φάση 1: έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης - διδασκαλία μύθου
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Ζώα του δάσους
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με ΗΥ και προτζέκτορα ή διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο ΗΥ
45 λεπτά
Φάση 3: Φαντάζομαι και ζωγραφίζω τη διαδρομή του αγώνα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ΗΥ
45 λεπτά
Φάση 4: Συμβολική αναπαράσταση διαδρομής - υπόμνημα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ΗΥ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ανάπτυξη φορολογικής ενημερότητας
  2. Απόκτηση δεξιοτήτων σύγκρισης, κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης
  3. Ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης - ενεργοποίηση της ζώνης επικέιμενης ανάπτυξης
  4. Καλλιέργεια της δημιουργικής και αποκλίνουσας σκέψης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
προγραμματισμένη διαθεματική δραστηριότητα
φωνολογική ενημερότητα
βιωματική μάθηση
ανακαλυπτική μάθηση
εξοικείωση στη χρήση συμβόλων
Υλικοτεχνική υποδομή: 
ΗΥ και προβολέας μέσα στην τάξη ή διαδραστικός πίνακας Εργαστήριο ΗΥ Λογισμικό kidspiration Λογισμικό Drawing for children ή οποιοδήποτε λογισμικό ζωγραφικής για παιδιά
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΕΦΚΟΥΛΑ ΣΤΑΓΙΑ (Εκπαιδευτικός)