Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τα είδη των χαρτών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο περιέχει διάφορους τύπους χαρτών. Επίσης σ' αυτό αναφέρονται και τα ονόματα κάποιων σπουδαίων γεωγράφων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ο χάρτης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να γνωρίσει ο μαθητής/ η μαθήτρια τον κόσμο. Όμως για την περιγραφή και κατανόηση κάποιων αντικειμένων (ήπειροι, βουνά, ποταμοί, πόλεις, δρόμοι,προϊόντα κτλ.) απαιτούνται ορισμένες αναπαραστάσεις. Οι μαθητές γνωρίζουν τους χάρτες, αλλά δυσκολεύονται στην εύρεση των στοιχείων και της ονομασίας του καθενός.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Παρουσίαση PowerPoint με τα είδη των χαρτών
Χώρος Διεξαγωγής: Μέσα στη σχολική τάξη
25 λεπτά
Φάση 2: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (Kidspiration)
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
35 λεπτά
Φάση 3: Παρουσίαση λογισμικού Ε΄τάξης (Φωτόδεντρο)
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Άσκηση πολλαπλής επιλογής
Χώρος Διεξαγωγής: Μέσα στη σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διακρίνουν τα είδη των χαρτών
  2. Να εντοπίζουν τα κύρια στοιχεία του κάθε χάρτη
  3. Να ξεχωρίζουν τους θεματικούς από τους γενικούς χάρτες
  4. Να μάθουν για το έργο των πρώτων γεωγράφων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
χάρτης
θεματικός χάρτης
γενικός χάρτης
γεωγράφοι
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Για τη διεξαγωγή του σεναρίου απαιτούνται ένας υπολογιστός και ένας βιντεοπροβολέας για τις δραστηριότητες που γίνονται μέσα στην σχολική τάξη. Για τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων μπροστά από έναν υπολογιστή εφοδιασμένο με το λογισμικό Kidspiration στο εργαστήριο της Πληροφορικής του σχολείου. Επίσης χρειάζεται ένας εκτυπωτής για να εκτυπώσουμε την άσκηση αντιστοίχισης και ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για να αναπαράγουμε την άσκηση και να τη μοιράσουμε στους μαθητές.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)