Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Φυσική στη Φυσική Αγωγή

45 λεπτά

Πρακτική εφαρμογή και συζήτηση

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές/-τριες περνούν στην πρακτική-βιωματική εφαρμογή της θεωρίας και της προσομοίωσης της ρίψης από τις προηγούμενες φάσεις, δοκιμάζοντας διάφορες γωνίες ρίψης. Στην αυλή του σχολείου, σε χώρο όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν ρίψεις σφαίρας με ασφάλεια (σκάμμα με άμμο, ανοιχτό χώρο με χώμα) χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα φύλλο εργασίας και το αντίστοιχο αθλητικό υλικό (σφαίρα, μετροταινία). Στο φύλλο εργασίας αναγράφονται οδηγίες για τη βιωματική δραστηριότητα αλλά και σημεία προσοχής κατά την εκτέλεση, σύμφωνα με το βιβλίο της Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου (Φυσική Αγωγή Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου, σελ. 56).

Αφού εκτελέσουν ορισμένες ρίψεις για προθέρμανση και εξοικείωση με τη σφαίρα, οι μαθητές/-τριες εκτελούν από 3 ρίψεις ο/η καθένας/μια προσπαθώντας να πλησιάσουν (κατά προσέγγιση) τις 30ο, 45ο και 60ο  γωνία ρίψης όπως και στο μαθηματικό πρόβλημα. Οι υπόλοιποι/ες μαθητές/-τριες της ομάδας μετρούν (δύο άτομα) και καταγράφουν (ένα άτομο) στο φύλλο εργασίας τις προσπάθειες του μαθητή-ρίπτη (ένα άτομο) και μετά αλλάζουν ρόλους κυκλικά, έτσι ώστε να περάσουν όλοι από όλες τις θέσεις (ρίψη, μέτρηση, καταγραφή).

Ο εκπαιδευτικός βοηθά και δίνει ανατροφοδότηση όταν και όπου κρίνει απαραίτητο, ιδιαίτερα στους/στις μαθητές/-τριες που αναλαμβάνουν το ρόλο του «αξιολογητή». Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να εξασφαλίσει την ομαλή συνεργασία της ομάδας αλλά και την σωστή συμπλήρωση του φύλλου εργασίας. Το φύλλο εργασίας εξυπηρετεί επίσης την αξιολόγηση της ποιοτικής εκτέλεσης της αθλητικής δραστηριότητας, των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες φάσεις του σεναρίου και της κριτικής ικανότητας των παιδιών.

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης σχετικά με τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στη Φυσική, οι μαθητές/-τριες διερευνούν βιωματικά κατά πόσο η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη, αναγνωρίζοντας τελικά τους νόμους της Φυσικής στη συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)