Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Φυσική στη Φυσική Αγωγή

45 λεπτά

Οι νόμοι της Φυσικής στη Σφαιροβολία

Οι μαθητές/-τριες παρακολουθούν στο εργαστήριο Πληροφορικής ένα βίντεο μικρής διάρκειας σχετικά με τον Νεύτωνα, τους νόμους του Νεύτωνα και την εφαρμογή τους. Κατά την προβολή του βίντεο, σε κάθε νόμο του Νεύτωνα που παρουσιάζεται, αναζητούμε την πρακτική του εφαρμογή στην ρίψη της σφαίρας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/-τριες ανακαλούν όρους από το γνωστικό πεδίο της Φυσικής (μάζα, αδράνεια, δύναμη, επιτάχυνση, απόσταση, τροχιά, γωνία, κ.ά.). Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το πώς η μεταβολή ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων επηρεάζει την επίδοση της αθλητικής ρίψης.

Στη συνέχεια οι μαθητές/-τριες εργάζονται σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων (ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μαθητών/-τριων του τμήματος) ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τη χρήση των διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας και τη βοήθεια διαδικτυακής προσομοίωσης (PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder) θα δοκιμάσουν να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα. Οι ερωτήσεις τους οδηγούν σταδιακά στην ανακάλυψη της ιδανικής γωνίας για την επίτευξη της καλύτερης επίδοσης και θα είναι πλέον ικανοί να απαντήσουν στην τελική ερώτηση αξιολόγησης τεκμηριωμένα. Τέλος, μέσα από μια παιγνιώδη δραστηριότητα, καλούνται να επιλέξουν την σωστή γωνία ρίψης ώστε να επιτύχουν το στόχο που τους έθεσε ο συμμαθητής-«αντίπαλος» με τις λιγότερες δυνατές προσπάθειες.

Στη φάση αυτή του σεναρίου οι μαθητές/-τριες εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε μια διαδικτυακή προσομοίωση. Επίσης, καλλιεργούν μεταγνωστικές δεξιότητες, καθώς συνειδητοποιούν τι γνωρίζουν ήδη, συνδέουν τις νέες πληροφορίες με την ήδη υπάρχουσα γνώση και επιλέγουν τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να οδηγηθούν στη μάθηση και στη λύση προβλημάτων. Με τη χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων της πλατφόρμας τους δίνεται η δυνατότητα, με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο, να κατατάξουν, να συσχετίσουν και να οργανώσουν στη σκέψη τους έννοιες και πληροφορίες. Ο εκπαιδευτικός στο στάδιο της συζήτησης στην ολομέλεια παροτρύνει με ερωταποκρίσεις τους μαθητές/-τριες να ανακαλέσουν στη μνήμη τους πρότερες γνώσεις βασικών αρχών Φυσικής. Λειτουργεί ως συντονιστής της συζήτησης με σκοπό να μην απομακρύνεται αυτή από τον εκπαιδευτικό στόχο της διδακτικής ενότητας. Κατά την εργασία σε ομάδες κυρίως παρατηρεί και διευκολύνει όταν του ζητηθεί.

Παρακολουθήστε το βίντεο "Νεύτωνας" και απαντήστε στις ερωτήσεις

Διευκρίνιση: 
Το βίντεο αναφέρεται στον Άγγλο φυσικό, αστρονόμο και μαθηματικό Νεύτωνα, ο οποίος διατύπωσε τρεις νόμους που διέπουν την κίνηση των σωμάτων στην επιφάνεια της Γης.

Οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής προσομοίωσης

Διευκρίνιση: 
Πατήστε επάνω στα διαδραστικά σημεία για δείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της προσομοίωσης

Εξοικείωση με τη διαδικτυακή προσομοίωση

Διευκρίνιση: 
Πατήστε το εικονίδιο ► για να εκκινήσετε την προσομοίωση
Σχόλιο: 
Εκτελέστε ρίψεις τροποποιώντας τις διάφορες παραμέτρους

Με τη βοήθεια της παραπάνω προσομοίωσης, βρείτε τη σωστή γωνία ρίψης και απαντήστε σωστά

Συμπληρώστε τα κενά με τη βοήθεια της προσομοίωσης

Διευκρίνιση: 
Οι τιμές να έχουν τη μορφή πχ 4.5 ή 33.4 και όχι 4,5 ή 04.5 ή 33.40 , διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές ως σωστές

Ερώτηση αξιολόγησης

Παίζοντας με τη γωνία ρίψης

Διευκρίνιση: 
Προσπαθήστε να κερδίσετε το/τη συμμαθητή/-τρια σας επιλέγοντας τη σωστή γωνία ρίψης!

Εικόνα επιτυχημένης προσπάθειας

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)