Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"MAKE YOUR VOICE HEARD"

45 λεπτά

Post -production phase

Φύλλα Εργασίας
  • The students share their product both printed and online in the school's site and social media.
  • They reflect upon and evaluate their own work and performance in many ways:

  They get feedback from the comments made by the school community, parents, online friends.

They share their 3-2-1 comments (last page of the PDF quide) as final comments using  padlet.com shared with classmates (and foreign students if multinational collaboration has taken place)

They fill in the peer assessment photocopied

Δημιουργός Σεναρίου: Γλυκερία Γκουβάτσου (Εκπαιδευτικός)