Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"MAKE YOUR VOICE HEARD"

45 λεπτά

Preparation

Considering that at this level the students are familiar with the  several  forms of writing:

  • Τhey are exposed to several types of articles written by proffessional journalists, reading newspapers and magazines brought in the classroom.
  • They are urged to notice and comment on the sections, the style of writing as well as the layout of the pages and the proffessions involved as a staff .
  • They are also encouraged to pay particular attention to the headings  and the way they convey messages or attract our attention.
  • They are invited to distinguish the difference between the headline, the leading sentence and the article content concerning the vocabulary and the tense usage.
Δημιουργός Σεναρίου: Γλυκερία Γκουβάτσου (Εκπαιδευτικός)