Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όψεις του κοινωνικού μηχανισμού πίσω από την καθημερινή μου ζωή

45 λεπτά

Αξιολόγηση από τους συμμαθητές

Φύλλα Εργασίας

Η αξιολόγηση από τους συμμαθητές είναι μια καινοτόμος δραστηριότητα η οποία μέσω της σύγκρισης στην πράξη λειτουργεί ως ένας καθρέπτης και μέσω της καταγραφής και αιτιολόγησης βοηθάει στην εμπέδωση των γνώσεων, στην έκφραση και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας.

Ο καθηγητής συμπληρώνει τον κωδικό της ομάδας και διανέμει σε κάθε μια τα (ανώνυμα) φύλλα εργασίας από άλλες δύο ομάδες. Οι μαθητές μελετούν, καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και αιτιολογούν τη βαθμολογία τους για καθένα από τα φύλλα εργασίας στηριγμένοι στη ρουμπρίκα (25').

Η κάθε ομάδα αφού πάρει τις αξιολογήσεις των γραπτών της, προχωράει σε αυτοαξιολόγηση. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει την αυτοαξιολόγησή της και σχολιάζει τις αξιολογήσεις της (15') ενώ ο καθηγητής διευθύνει, κάνει τις παρατηρήσεις του, κριτικάρει τις αξιολογήσεις των μαθητών και ολοκληρώνει με συμπεράσματα (5').

Ρουμπρίκα 1

Διευκρίνιση: 
Αξιολογήστε το φύλλο εργασίας 1 στηριγμένοι στην παρούσα ρουμπρίκα.

Ρουμπρίκα 2

Διευκρίνιση: 
Αξιολογήστε το φύλλο εργασίας 2 στηριγμένοι στην ρουμπρίκα 2.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΡΙΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)