Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όψεις του κοινωνικού μηχανισμού πίσω από την καθημερινή μου ζωή

15 λεπτά

Συγκρότηση εννοιολογικού χάρτη

Εισάγεται και συσχετίζεται η έννοια της ανάγκης που δεν υπάρχει στο βιβλίο. Ο καθηγητής δίνει το παράδειγμα του πως μπορούν να συνδεθούν, αξιοποιώντας τον ορισμό, οι ανάγκες με τους θεσμούς. Επειδή στο βιβλίο δεν παρουσιάζονται θεωρίες για την ταξινόμηση και την εξήγηση των αναγκών του ανθρώπου, ο δάσκαλος θα εξηγήσει σύντομα πως κάθε ανθρώπινη δράση πηγάζει από τις ανάγκες και –αντλώντας από έναν καθολικό λειτουργιστικό ορισμό του θεσμού- πως όλες οι κοινωνίες δημιουργούν τυπικούς ή άτυπους θεσμούς που λειτουργούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μελών τους ανεξάρτητα από το πόσο επιτακτικές ή τεχνητές είναι αυτές οι ανάγκες. Αναζητούν παραδείγματα θεσμών και των αναγκών που ικανοποιούν.

Ακολουθεί διατύπωση ερωτήσεων και διευκρινιστική συζήτηση με στόχο να ανακαλυφθούν οι σχέσεις μεταξύ όλων των εννοιών (7’).

Πραγματοποιούν τις ασκήσεις εμπέδωσης. Εξηγούνται οι τυχόν λανθασμένες απαντήσεις(4’).

Τέλος οι μαθητές συμπληρώνουν πάνω στη διαδραστική εφαρμογή τον προτεινόμενο εννοιολογικό χάρτη(4’).

Ασκήσεις εμπέδωσης

Εννοιολογικός χάρτης

Διευκρίνιση: 
Σύρτε κάθε μία από τις έννοιες στο σημείο του εννοιολογικού χάρτη που πιστεύεται πως πρέπει να βρίσκεται.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΡΙΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)