Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.

10 λεπτά

Δημιουργώ απλό πρόγραμμα με χρήση δομής επιλογής

Φύλλα Εργασίας

Ο καθηγητής αναθέτει σε κάθε ομάδα να δημιουργήσει μια δική της ερώτηση και να εμφανίζει κατάλληλα μηνύματα είτε αν δοθεί σωστή απάντηση είτε αν δοθεί λανθασμένη απάντηση.

Ο καθηγητής παρακολουθεί τις ομάδες και καθοδηγεί εκείνες που χρειάζονται βοήθεια.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ (Εκπαιδευτικός)