Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.

5 λεπτά

Γνωρίζω τη δομή επιλογής μέσα από έτοιμο πρόγραμμα

Φύλλα Εργασίας

Ο καθηγητής καλεί τους μαθητές/τριες να εκτελέσουν ένα έτοιμο πρόγραμμα και να εντοπίσουν στο σενάριο τις εντολές εκείνες που οφείλονται για την εμφάνιση των μηνυμάτων. Καθοδηγεί τους μαθητές στον εντοπισμό της δομής επιλογής και των επιμέρους στοιχείων της.

Παρουσιάζει τη δομή επιλογής. Αναλύει την έννοια της συνθήκης και το ρόλο των συγκριτικών τελεστών. Επισημαίνει οτι αν η συνθήκη είναι αληθής εκτελείται η πρώτη ομάδα εντολών, ενώ αν είναι ψευδής εκτελούνται οι εντολές που ακολουθούν το «αλλιώς».

Οι μαθητές/τριες παροτρύνονται να αναφέρουν δικά τους παραδείγματα χρησιμοποιώντας τη δομή επιλογής

Έτοιμο πρόγραμα σε Scratch A

Έτοιμο πρόγραμα σε Scratch Β

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ (Εκπαιδευτικός)