Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο θέμα ανήκει και χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τόσο το άμεσο περιβάλλον των εκπαιδευομένων του Β΄ κύκλου σπουδών ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον αφορά στο σχολείο τους, όσο και το ευρύτερο περιβάλλον τους, εφόσον αφορά στην περιβαλλοντική αειφορία. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του project είναι αφενός μεν η κατανόηση του όρου «αειφόρο σχολείο» από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους του Β΄κύκλου σπουδών ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, αφετέρου η υλοποίηση δράσεων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του σχολείου για το καλό του περιβάλλοντος (προσπάθεια χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και πράσινου «τοπίου» κ.α.).

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Συγκρότηση ομάδων και οργάνωση εργασιών
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
35 λεπτά
Φάση 2: Βιβλιογραφική μελέτη
Χώρος Διεξαγωγής: Βιβλιοθήκη και εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Συλλογή πληροφοριών από διαδίκτυο και συνέντευξη
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής και σχολική αίθουσα
25 λεπτά
Φάση 4: Συνέντευξη με τους εργαζόμενους στο κυλικείο
Χώρος Διεξαγωγής: Κυλικείο ΣΔΕ και εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 5: Παρουσίαση των εργασιών
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν βιωματικά το πράσινο σχολείο και να κατανοήσουν πως λειτουργεί
  2. Οι εκπαιδευόμενοι να ευαισθητοποιηθούν για τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας στην τοπική κοινωνία
  3. Οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν και να κρίνουν την ποιότητα ζωής μέσα στην πράσινη σχολική μονάδα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
πράσινο σχολείο
Αειφόρος Ανάπτυξη
εξοικονόμησης ενέργειας
πράσινο κυλικείο
πράσινη ταράτσα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
προτζέκτορας, Η/Υ, κασετόφωνο συνέντευξης, φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)