Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αυτό το αλάτι της αλατιέρας εγώ το είδα στις αλυκές

30 λεπτά

Το αλάτι πηγή ζωής για τον άνθρωπο

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τη σπουδαιότητα του αλατιού 

Ωδή στ’ αλάτι

Διευκρίνιση: 
Το ποίημα χρησιμοποιείται για αφόρμηση και διαβάζεται από τον εκπαιδευτικό. Δεν κάνουμε ανάλυση του ποιήματος αλλά ζητάμε από τους μαθητές να εντοπίσουν την αξία του αλατιού
Σχόλιο: 
Στο μάθημα της Λογοτεχνίας μπορεί να αφιερωθεί λίγος χρόνος προκειμένου να κατανοηθούν οι μεταφορές που χρησιμοποιεί ο Νερούδα για το αλάτι.

Μαθαίνω για το αλάτι

Σχόλιο: 
Στο μάθημα της Γλώσσας μπορείτε να βρείτε παράγωγα και σύνθετα από τη ρίζα αλ-. Στα Θρησκευτικά να συζητήσετε τον όρο "Διαθήκη άλατος" της Παλαιάς Διαθήκης και τον χαρακτηρισμό των μαθητών του Χριστού ως «ἅλας τῆς γῆς». Ακόμη μπορείτε με τη βοήθεια του καθηγητή σας να αναζητήσετε μύθους και παραδόσεις για το αλάτι και να επιλέξετε τον τρόπο που θα τους παρουσιάσετε. Για τις χρήσεις του χλωριούχου νατρίου θα συζητήσετε με τον καθηγητή σας στο μάθημα της Χημείας.

Απαντήστε στις ερωτήσεις

Η Υπερδύναμη του Αλατιού (The Super Power of Salt)

Διευκρίνιση: 
Ο/Η εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να έχει προετοιμάσει τους μαθητές στη γλωσσική κατανόηση της αφήγησης ή να συμβάλει στη μετάφραση κατά την υλοποίηση του σεναρίου.
Σχόλιο: 
Τα διαδραστικά στοιχεία μπορούν να παραλειφθούν κατά την κρίση του εκπαιδευτικού

Είδη & Τύποι Αλατιού

Διευκρίνιση: 
Η μελέτη των τύπων του αλατιού είναι προαιρετική και επαφίεται στην κρίση του εκπαιδευτικού. Ωστόσο είναι χρήσιμο οι μαθητές να μελετήσουν τα διαδραστικά σημεία "Θαλασσινό αλάτι" και "Ορυκτό αλάτι".
Σχόλιο: 
Στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν με τον καθηγητή τους τα είδη του αλατιού, την υπερεκτίμηση των καταναλωτών για διάφορα είδη κυρίως ορυκτού αλατιού, την υπερβολική κατανάλωση αλατιού και τις επιπτώσεις στην υγεία.

Είδη αλατιού

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)