Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αυτό αφορά στην Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου της  Β Λυκείου και πιο συγκεκριμένα σχετίζεται με την πρώτη διδακτική ενότητα του κεφαλαίου VI " Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας ( 1648) έως το συνέδριο της Βιέννης( 1815)"  που έχει να κάνει με τον Διαφωτισμό. Επειδή τα ονόματα , οι εκπρόσωποι και τα έργα τους είναι πολλά  στόχος του σεναρίου δεν είναι η απομνημόνευση αλλά η αποδελτίωση των στοιχείων της ενότητας μέσα απο παιχνίδι των μαθητών μέσω ΗΥ . 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο αυτό επιχειρεί να κινητοποιήσει τους μαθητές γύρω απο το μάθημα της Ιστορίας Β΄ Λυκείου , ένα μάθημα που από τους περισσότερους μαθητές χαρακτηρίζεται ανιαρό και βαρετό. Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές καλούνται να κωδικοποιήσουν απο μόνοι τους τις βασικότερες έννοιες - πρόσωπα του κεφαλαίου καθώς και τους βασικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Χωρισμός σε ομάδες και μελέτη ενότητας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Υπογράμμιση ορισμών και σημαντικότερων στοιχείων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
20 λεπτά
Φάση 3: Καταγραφή κυριότερων εκπροσώπων και έργων τους
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ΗΥ
25 λεπτά
Φάση 4: Μελέτη - χρήση προγράμματος Smart Draw
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ΗΥ
35 λεπτά
Φάση 5: Διαγραμματική απόδοση ενότητας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο ΗΥ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. 1.Να καλλιεργηθεί η ιστορική σκέψη μέσα από κατανόηση ιστορικών ρευμάτων και εκπροσώπων τους
  2. 2.Να κατανοηθούν οι οικονομικές , κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες εκδήλωσης του Διαφωτισμού
  3. 3.Να συνειδητοποιηθεί η αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πληροφοριών
  4. 4. Να μετασχηματίζουν οι μαθητές ιστορικές πληροφορίες και να τους δίνουν διαγραμματική μορφή
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ευρωπαϊκός και νεοελληνικός διαφωτισμός
Εκπρόσωποι ευρωπαϊκού διαφωτισμού
Ρήγας και Κοραής
Ρουσσό
Μπεκαρία
γαλλική εγκυκλοπαίδεια
Μοντεσκιέ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
- Σχολικό εργαστήριο ΗΥ - Ένας ΗΥ ανά 4 ή 5 μαθητές - Πρόγραμμα smart draw φορτωμένο στους ΗΥ
Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)