Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Στάση... στο Βυζάντιο

45 λεπτά

Παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών

Φύλλα Εργασίας

       Κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στην ολομέλεια της τάξης. Οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν με προσοχή, κρατούν σημειώσεις (συμπληρώνοντας ένα ατομικό φύλλο εργασίας με τα κυριότερα συμπεράσματα όλων των εργασιών), κάνουν ερωτήσεις και προτείνουν διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

       Στη συνέχεια κάθε ομάδα αξιολογεί την εργασία των υπολοίπων με τη χρήση ενός φύλλου αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, εάν δεν επαρκεί ο χρόνος, θα παρουσιαστούν σε επόμενη διδακτική ώρα.

       Ο εκπαιδευτικός  αξιολογεί τη διαδικασία και το τελικό προϊόν των ομάδων. Βασικοί άξονες είναι:

  • Οργάνωση
  • Συμμετοχικότητα
  • Αξιοποίηση του χρόνου
  • Εντοπισμός επαρκούς υλικού
  • Εντοπισμός κατάλληλου υλικού
  • Μορφή εργασίας
  • Επικοινωνία

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)