Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

C'est drôle de faire la cuisine!

46 λεπτά

Περαιτέρω προσέγγιση του βίντεο

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές, όντας χωρισμένοι σε ομάδες, βλέπουν ξανά το βίντεο των συμμαθητών τους από τη Γαλλία και προσεγγίζουν το φύλλο εργασίας που τους δίνεται. Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας συνάδουν με τη δεξιότητα κατανόησης προφορικού λόγου που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (κατανόηση ενός ηχητικού-οπτικού ντοκουμέντου). 

Tarte au citron meringuée

Διευκρίνιση: 
Complétez les vides
Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Βαρσαμίδου (Εκπαιδευτικός)